Overslaan en naar de inhoud gaan

06 - 12 12 57 34

Corona

Pat en Carcagno

De corona maatregelen treffen bijna iedereen. Ook wij hebben op dit moment beperkingen erdoor.

Overzicht van alle maatregelen die gelden voor de paardensport van 15 december t/m 19 januari 2021: 

Op basis van hetgeen er nu bekend is gelden de volgende maatregelen voor de paardensport.

 1. Individueel rijden en verzorgen van paarden is toegestaan. De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit te kunnen garanderen blijven hippische binnensportaccommodaties aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging.  
 2. Binnenrijbaan: voor de dagelijkse beweging, gezondheid en het welzijn van paarden is individueel rijden van paarden toegestaan in de binnenrijbaan. Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden. De uitzonderingspositie om de binnenrijbaan te mogen gebruiken is om de gezondheid en welzijn van de paarden gedurende de lockdown te waarborgen. Officieel zijn alle binnensportlocaties gesloten. Er is door de overheid dus geen maximumaantal genoemd. Er kunnen meerdere combinaties tegelijk in de binnenrijbaan rijden om hun paard de dagelijkse beweging te geven, maar hou voldoende afstand, voorkom groepsvorming  en gebruik uw gezonde verstand wanneer het te druk lijkt. Groepslessen zijn voor alle leeftijden niet toegestaan in de binnenrijbaan.
 3. Buitenrijbaan: paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Er mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen. Privélessen zijn buiten wel toegestaan voor alle leeftijden. 
 4. Er worden geen wedstrijden verreden, vanaf 17 december geldt een uitzondering voor topsportcompetities. 
 5. Buitenritten zijn toegestaan. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van twee personen. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. 
 6. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en lessen in een buitenrijbaan. 
 7. Na afloop van de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.
 8. Paardensportactiviteiten (zoals oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten) zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan.  
 9. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij bijvoorbeeld het opzadelen of opstappen kan een uitzondering worden gemaakt.
 10. Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten.
 11. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes.
 12. Reisbewegingen en sociale contacten moeten zo veel mogelijk worden beperkt. 


Vraag en antwoord:

1. Mag je paardrijden en je paard verzorgen? 

De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit op een verantwoorde en veilige wijze te kunnen garanderen blijven hippische binnensportaccommodaties aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging.

1a. Wat mag in de binnenrijbaan?

Voor de dagelijkse beweging, gezondheid en het welzijn van paarden is individueel rijden van paarden toegestaan in de binnenrijbaan. Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden. De uitzonderingspositie om de binnenrijbaan te mogen gebruiken is om de gezondheid en welzijn van de paarden gedurende de lockdown te waarborgen. Officieel zijn alle binnensportlocaties gesloten. Er is door de overheid dus geen maximumaantal genoemd. Er kunnen meerdere combinaties tegelijk in de binnenrijbaan rijden om hun paard de dagelijkse beweging te geven, maar hou voldoende afstand, voorkom groepsvorming  en gebruik uw gezonde verstand wanneer het te druk lijkt. Groepslessen zijn voor alle leeftijden niet toegestaan in de binnenrijbaan.

De KNHS en FNRS hebben een brief gemaakt, ondertekend door beide directeuren, waarin we gemeenten oproepen om lokaal toestemming te geven voor het gebruik van binnen rijbanen. Lokale sportaanbieders kunnen dit gebruiken ter ondersteuning van hun contact met de gemeente. De brief is hier te downloaden voor FNRS-leden.

1b. Wat mag in de buitenrijbaan?

Paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Er mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen. Privélessen zijn buiten toegestaan voor alle leeftijden. 

De volgende regels zijn zowel binnen als buiten van toepassing:

 • Na afloop van het paardrijden, de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van 2 personen.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Zodra je klaar bent met rijden verlaat je de stal, manege of vereniging.
 • Houdt je aan de sociale en hygiëne maatregelen.

2. Zijn privélessen toegestaan? 

Privélessen zijn buiten toegestaan. Voor volwassenen geldt er een maximale groepsgrootte van 2 personen (exclusief instructeur), mits er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden.

3 Zijn groepslessen toegestaan? 

 • Groepslessen zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor volwassenen vanaf 18 jaar.
 • Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn er geen beperkingen voor buitensporten. Zij mogen in groepen sporten en hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden. Groepslessen voor jeugd t/m 17 jaar zijn binnen niet toegestaan, buiten is dit wel toegestaan. 

4. Zijn buitenritten toegestaan? 

Buitenritten zijn toegestaan. Er geldt voor volwassenen een maximale groepsgrootte van 2 (exclusief instructeur) en er moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Er mogen meerdere groepjes van twee tegelijkertijd buitenritten maken onder de voorwaarde dat er meer dan 1,5 meter afstand is tussen de verschillende groepen en dat zij zich niet mengen. De groepjes moeten zichtbaar te onderscheiden zijn van elkaar.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen.

Na afloop van de buitenrit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van 2 personen.

5. Mag je wel aan de kant staan voor de veiligheid als iemand alleen aan het rijden? 

Indien dit noodzakelijk is voor veiligheid, het verloop van de sportbeoefening en het waarborgen van de onderlinge afstand dan is dit toegestaan. Denk hierbij wel aan de maximale groepsgrootte van 2 personen en de 1.5 meter afstand.

6. Moet ik als instructeur een mondkapje dragen? 

Als instructeur hoef je geen mondkapje te dragen tijdens het lesgeven. Wij adviseren om na het lesgeven een mondkapje op te doen als je je in een binnenruimte begeeft. Begeef je je in een publieke binnenruimte, dan is een mondkapje verplicht.

7. Zijn wedstrijden toegestaan? 

Nee, wedstrijden zijn niet toegestaan.

8. Mag er oefendressuur en oefenspringen georganiseerd worden? 

Nee er mag geen oefenspringen en oefendressuur georganiseerd worden t/m 19 januari 2021.

9. Mogen paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden? 

Nee er mogen geen paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden t/m 19 januari.

10. Mogen er onderlinge wedstrijden georganiseerd worden? 

Er mogen alleen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar onder de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen leden van de eigen vereniging, stal of manege aan deelnemen. Er worden dus geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten.
 • Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.
 • De onderlinge wedstrijd vindt buiten plaats.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Na afloop van de onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.
 • Winst- of promotiepunten worden niet toegekend.
 • Voor volwassenen vanaf 18 jaar mogen er geen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden.

11. Mogen er clinics georganiseerd worden? 

Een clinic georganiseerd voor publiek is niet toegestaan. Clinics in de vorm van individuele lessen of trainingen zijn wel toegestaan indien de maatregelen zoals hierboven omschreven in acht worden genomen. Wij adviseren hierover vooraf contact op te nemen met de betreffende gemeente of veiligheidsregio. Advies is om hierbij eerst te kijken naar digitale varianten.

12. Blijft het mogelijk om online dressuurproeven te laten beoordelen? 

Ja, het blijft mogelijk om dressuurproeven t/m de klasse M2 te laten beoordelen voor winstpunten. Ook proeven uit de klassen Z1 t/m ZZ-Licht kunnen worden beoordeeld via Paardrijden.nl. Aan deze klassen worden geen winstpunten toegekend. Alle bovenstaande maatregelen moeten hierbij in acht genomen worden.

Zodra het overheidsverbod op wedstrijden wordt opgeheven zal Paardrijden.nl alleen nog opengesteld worden voor de klassen t/m L2.

13. Moeten kinderen ook 1,5 meter afstand houden? 

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Na afloop van de paardensportactiviteit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van 2 personen.

14. Zijn er speciale regels voor aangepast paardrijden? 

Voor mensen met een beperking is het toegestaan om hulp te krijgen bij de uitoefening van hun sport, bijvoorbeeld iemand die helpt met opstijgen of begeleiding naast het paard.

15. Wanneer moet ik een mondkapje dragen? 

Voor iedereen van 13 jaar geldt een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes. Tijdens het paardrijden hoeft door de ruiters en instructeur het mondkapje niet gedragen te worden. Instructeurs hoeven tijdens het lesgeven geen mondkapje te dragen.

Sportaccommodaties zijn door de overheid aangemerkt als ‘publieke binnenruimte’, waar een mondkapje voor én na de sport verplicht is. Zie hiervoor de website van Rijksoverheid en de website van NOC*NSF.

Het is mogelijk dat bepaalde paardensportaccommodaties niet als publieke binnenruimte aangemerkt worden, maar als privaat of besloten. Voor besloten gebouwen geldt geen mondkapjesplicht. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn, zoals een verenigingsaccommodatie waar alleen leden toegang tot hebben. Beheerders kunnen dan zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren of verplichten. Neem hiervoor contact op met de lokale autoriteiten. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor de vraag of een plaats voor publiek toegankelijk is of dat er sprake is van een besloten karakter. Bepalend is hoe de betreffende plaats in werkelijkheid overwegend wordt geëxploiteerd. Bij twijfel is het verstandig om als accommodatiehouder na te gaan of op uw accommodatie een mondkapjesplicht geldt. Er kunnen hierdoor verschillen per type bedrijf en gemeente ontstaan.

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in publieke binnenruimtes. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Lees hier meer over de mondkapjesplicht.

16. Gelden dezelfde regels voor alle discplines? 

Ja dezelfde regels gelden voor alle disciplines met de volgende aanvullingen:

Bij voltige mag er door volwassenen vanaf 18 jaar alleen individueel getraind worden omdat er bij duo’s en teams geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Bij het mennen moet de groom op de koets een mondkapje dragen omdat hier geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, maar de groom wel essentieel is voor een veilige sportbeoefening.