Onderstaande regels en afspraken gelden extra tijdens de Corona periode.

Onder dit protocol staan de standaard huisregels. 

Uiteraard gelden deze ook als het om de veiligheid gaat. Echter het Corona protocol geldt als eerste.

 

Protocol voor paardrijden bij Manege Gerner   29/04/2020

Corona coördinator: Ineke Roetert

Adres:Wagteveldweg 3a 7722 SG Dalfsen

Telefoonnummer: 06-12125734

 

Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de 

faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. 

 

Ook Manege Gerner  werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde opstart is het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar en vanaf 11 mei de volwassenenen.  www.nocnsf.nl/sportprotocol van 29-04-2020  Dit document beschrijft hoe Manege Gerner de huidige maatregelen zal toepassen.

 

   

Maatregelen Manege Gerner

 

 • Sporters houden 1,5 meter van elkaar en van de medewerker. 
 • Onze locatie is aangepast open om de dagelijkse verzorging van de paarden mogelijk te houden en de paarden beweging te kunnen geven. Alleen personen die toestemming hebben mogen aanwezig zijn op de accommodatie. 
 • Er is een dagplanning voor personen (personeel, verzorgers, klanten en bezoekers) die op paardensportaccommodaties aanwezig zijn. Het doel is dat het aanwezige personen zo veel mogelijk wordt beperkt en verspreid over de dag. Voor de planning is er aangegeven tijd wanneer de personen op de accommodatie aanwezig zijn.  
 • Op basis van de planning kunnen personen gebruik maken van de faciliteiten De 1,5 meter dient te allen tijde in acht genomen te worden en wij treffen hiervoor extra hygiënemaatregelen. Er is extra aandacht voor het reinigen van bijvoorbeeld deuren, deurklinken en hekken. Wij zorgen er samen met ons personeel/vrijwilliger voor dat deze 4 keer per dag wordt schoon gemaakt.
 • Op de parkeerplaats wordt 1 meter afstand gehouden tussen auto’s. Dit om voldoende uitstapruimte te hebben en altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden.  
 • Sanitaire voorzieningen zijn beperkt open voor de aanwezigen, bij wastafels of reinigingsplekken voor harnachement geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. De accommodatiehouder zorgt dat 4 keer per dag wordt schoon gemaakt   
 • Het gebruik van terras, tafels en banken of hangplekken is bij ons niet toegestaan. 
 • Auto’s kunnen geparkeerd worden op de bestaande parkeerplaats en evt achter de hal draaien om vervolgens weer weg te kunnen rijden, zodat er niet onnodig auto’s blijven staan.

 

 

 

Paardrijden per doelgroep 

 

Kinderen t/m 12 jaar  

 

 • Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Onze instructeurs, begeleiders en personeel houden, 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.  
 • Ouders/verzorgers of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kinderen. Echter, mocht ondersteuning noodzakelijk zijn bij de sportactiviteit dan mag er een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn. 
 • Ruiters dienen, indien mogelijk, zelfstandig te kunnen poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen. Manegeruiters die hierbij hulp nodig hebben worden geholpen door een instructeur, begeleider of personeelslid. Er wordt 1,5 meter afstand aangehouden. 
 • Ruiters met een eigen pony mogen bij het poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer.   

 

Jeugd 13 t/m 18 jaar  en volwassenen

Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor deze leeftijdsgroep mogelijk om 1,5 meter afstand onderling te houden. Onze instructeurs, begeleiders en personeel houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.  

 • Wij geven jeugd van 13 t/m18 jaar geen les in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.  
 • Om de 1,5 meter in acht te kunnen houden maken onze instructeurs op basis van de ervaring van de ruiters, de grootte van onze rijbaan en de lesactiviteiten een inschatting van hoeveel ruiters er samen kunnen rijden.  
 • Ouders/verzorgers of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kinderen.  Echter, mocht ondersteuning bij de sportactiviteit noodzakelijk zijn dan mag er een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn.
 • Ruiters moeten bij voorkeur zelfstanding poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen en mogen alleen geholpen worden indien dit noodzakelijk is, door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer.

 

Communicatie

 • Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters.
 • Alle ruiters die op onze accommodatie komen om te sporten ontvangen via whats app een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
 • De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze website www.manege-gerner.nl
 • Medewerkers worden geïnformeerd via whatts app, dagrooster, en mondeling betreft maatregelen en afspraken. Medewerkers hebben de bevoegdheid mensen aan te spreken die zich niet houden aan de voorschriften.

 

 

 

Wedstrijden 

 • Er vinden op onze accommodaties geen georganiseerde evenementen en wedstrijden plaats.

 

Einde Corona protocol

 

Na de Corona tijd hanteren we als anders alleen onderstaande afspraken 

 

Ten behoeve van veiligheid én paard rij plezier voor ons allen kent MANEGE GERNER een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking.
 

Voor iedereen geldt:

 • Toeschouwers tijdens een leswisseling, dienen STIL TE ZIJN en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien. Tijdens de lessen dient er absolute stilte te zijn aan de bakrand,  
 • Tijdens de lessen mogen er dan ook geen toeschouwers langs de bakrand staan.
 • Niet rennen, fietsen of skelteren in de stalgangen en niet schreeuwen.
 • Voor de concentratie van de kinderen hebben wij het liefst, dat ouders de les volgen vanuit de kantine.
 • Ouders met kleine, niet lessende, kinderen tot 10 jaar dragen zorg voor hun veiligheid. Met name wordt van de ouders gevraagd attent te zijn tijdens de wisseling van de lessen!! De niet-lessende kinderen mogen niet in de bak of de stallen!
 • Opzadelen (en het helpen hierbij) mag alleen gedaan worden door diegenen die een korte theoretische en praktische instructie hebben ontvangen van  Manege Gerner.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en in- en uit de wei halen als zij hiervoor een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd. Uit de wei halen mag alleen na toestemming instructeur.
 • Bij het uit de wei halen van de paardenpony’s is het tot de leeftijd van 18 jr verplicht een cap te dragen.
 • Er mag alleen buiten gerookt worden.
 • Niets op de bakrand leggen.
 • Jassen, tassen (met etenswaren) ophangen in de garderobe bij de kantine
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd.
 • Openingstijden: lesklanten en toeschouwers: tijdens lesuren en evenementen of anders na afspraak. Pensionklanten volgens afspraak.

Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Tijdens het rijden is het dragen van een goedgekeurde cap verplicht.
 • Graag minimaal 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Tijdens lessen voor beginners zo geluidloos mogelijk stallen mesten in de manege.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden, op- en afzadelen en in- en uit de wei halen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.
 • Klanten of vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd.
 • Tijdens de lessen in de stal opzadelen. Niet aan de bakrand je paard laten staan.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien:

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Absolute beginners volgen minimaal twee longe- of privé-lessen met daaraan gekoppeld theorielessen over veiligheid en paardenkennis.
   
 • Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien:
 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels;
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.